Son Yazılar

Resmi Gazete’de bugün (07.04.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Birtakım Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 98)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komite Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5390)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Kültürel İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5391)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5392)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükûmeti Ortasında Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesi Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5393)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Ortasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Mutabakatın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5394)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Kurulu Ortasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine Ait Kar Getirici Faaliyetler Hakkında Muahedenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5395)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bursa İli, Yıldırım İlçesinde Tesisi Planlanan Doğal Gaz Boru Sınırı İçin Gereksinim Duyulan Kimi Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5396)

–– 154 kV Bartın OSB-Brş (Bartın-Cide) Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5397)

–– Kars İli, Akyaka İlçesinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5398)

–– Kars İli, Arpaçay ve Susuz İlçelerinde Bulunan Kimi Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5399)

–– Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Ihlara Vadisi ve Etrafı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5400)

–– 4/2/2022 Tarihli ve 5175 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5401)

–– Emniyet Genel Müdürlüğünün Direkt Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Ankara Vilayetinde Muhafaza Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Alt Üniteleriyle Birlikte Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5402)

–– Fikir ve Sanat Yapıtı Sahipleri ile Temaslı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5403)

–– Fikir ve Sanat Yapıtı Sahipleri ile Kontaklı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5404)

YÖNETMELİKLER

–– Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405)

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere Ait Asıllar Hakkında Bildiri (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (III-37.1.c)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2020/20874 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2017/39160 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2019/16487 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2020/8401 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Yazar : admin

Avatar of admin

Check Also

abdde yeni konut satislari pandemiden beri en dusuk seviyede y93qdpgR

ABD’de yeni konut satışları pandemiden beri en düşük seviyede

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bilgilerine nazaran yeni konut satışları Nisan'da yıllıklandırılmış bazda yüzde 16.6 düşerek 591 bine geriledi. Bu ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort