Son Yazılar

Resmi Gazete’de bugün (14.04.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Yol ve Temellere Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ordu Hizmet Hayvanları Sertifikasyon Yönetmeliği

–– Sıhhat Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik

–– Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/12)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/48, K: 2022/7 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/13373 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2018/26771 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 6, 7, 9, 11 ve 15. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

YÜKSEK SEÇİM HEYETİ KARARI

–– Yüksek Seçim Şurasının 13/04/2022 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Yazar : admin

Avatar of admin

Check Also

summers fed sonunda uygun para politikasi izliyor gszj8rYw

Summers: Fed ‘sonunda’ uygun para politikası izliyor

40 yılın tepesinde seyreden enflasyonla uğraş konusunda yetersiz olduğu gerekçesiyle Fed’i sıkça eleştiren Summers Bloomberg’e verdiği mülakatta ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort